Boussaboun: “Jammer dat de trainer te koppig en trots is…”