“Toen ik erin kwam gingen ze allemaal mijn naam scanderen”